Renginiai

Gamtamokslinis būrelis „Įdomieji eksperimentai“ dirba nuotoliniu būdu. Mokiniai puikiai atlieka bandymus namuose.

Jaunųjų metraštininkų būrelio nariai šiuo metu lankosi virtualiose parodose.

Virtuali paroda „Senojo Vilniaus vizijos J. Kamarausko akvarelėse“.

Virtuali paroda „Laiko matavimo ir laikrodžių istorija“.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-417 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo“ ir „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-413 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo“, buvo s k i r i a m o s (perkeltos) Vilniaus Naujininkų mokyklos 1-10 klasių mokiniams pavasario (Velykų) atostogos nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d.
Todėl balandžio 14 – 17 d. atostogų nebus.

Gerb. mokyklos bendruomene,

šiandien visi esame iššūkio, su kuriuo susiduria ne tik Lietuva, bet ir visas pasaulis, dalyviai. Kartu galime tapti ir naujų galimybių, proveržio kūrėjais. Tai yra proga mūsų švietimo sistemai tapti modernesne, drąsiai priimančia šiuolaikines skaitmenizacijos galimybes. Jau dabar viešai kalbama apie šių pokyčių ilgalaikę reikšmę, visa bendruomenė aktyviai įsitraukia į unikalių sprendimų paiešką ir įgyvendinimą.

Šią  savaitę 2a klasės mokiniai per tikybos ir dailės pamokas domėjosi  verbų gamyba  ir jų prasme  Gavėnios laikotarpiu.