Logopedas

Vilniaus Naujininkų mokyklai nuo 2020-09-01 d. reikalingas logopedas.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Darbo krūvis: 1 etatas.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

- aukštasis universitetinis išsilavinimas,

- logopedo kvalifikacinė kategorija,

- bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai su mokiniais ir tėvais,

- gebėjimas dirbti komandoje,

- IKT išmanymas.

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti:

  • prašymą leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma),
  • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją,
  • gyvenimo aprašymą.

Dokumentai teikiami asmeniškai, siunčiami registruotu laišku adresu: Šaltkalvių g. 32, Vilnius, arba siunčiami elektroniniu paštu: rastine@naujininku.vilnius.lm.lt

Su pasirinktais kandidatais bus susisiekta telefonu.

Pretendentai bus kviečiami į pokalbį mokykloje.

 

Mokyklos Logopedės specialiosios pedagogės Jurgitos Petruškevičienės konsultacijų laikas nuotoliniu būdu ir bendravimo būdai bei erdvės

Konsultacijų laikas

Bendravimo būdai ir erdvės

Mokiniams ir tėvams

 I-IV  10 - 15.45 val.

Tel. 860364522

El. paštu: jurga.petrus@gmail.com

Zoom, Skype, Mano dienynas

 

Logopedinės pagalbos tikslas ir uždaviniai – gerinti specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių ugdym(si) kokybę, teikti   korekcinę logopedinę pagalbą mokyklos mokiniams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų, vykdyti kalbos ir komunikacijos, rašymo ir skaitymo sutrikimų prevenciją.


Mokyklos logopedo veiklos sritys:

  1. Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymo(si) poreikius.
  2. Teikia logopedinę pagalbą 1-4 kl. mokiniams.
  3. Padeda mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones.
  4. Konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių turinčių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo  klausimais.

 Logopedės Jurgitos Petruškevičienės

darbo laikas

2019 - 2020 m. m.

Savaitės diena

Kontaktinės valandos

Nekontaktinės valandos

Pirmadienis

10.00 - 14.00

15.00 – 16.00

Antradienis

9.00 - 13.30

14.00 - 15.00

Trečiadienis

9.00 - 13.00

13.00 - 15.00

Ketvirtadienis

9.00 - 13.30

14.00 - 15.00

Penktadienis

-

-

Kontaktinės valandos – laikas, kuriuo metu logopedė tiesiogiai dirba su vaikais turinčiais kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, atlieka vaikų kalbos tyrimą bei įvertinimą;

Nekontaktinės valandos – laikas, skirtas netiesioginiam darbui su vaikais: darbų planavimui, programų rengimui, pasirengimui pratyboms, darbui mokyklos vaiko gerovės komisijoje, vaikų tėvų (globėjų), pedagogų konsultavimui vaikų kalbos ugdymo klausimais.

Tėvų konsultavimo laikas:

Pirmadienis 14.00-15.00

Atnaujinta: 2020-06-30