Renginiai

Vilniaus Naujininkų mokyklos švietimo pagalbos specialistų darbo nuotoliniu būdu grafikas

Įvairiais rūpimais klausimais SOCIALINIS PEDAGOGAS KONSULTUOJA:
Pirmadienį - ketvirtadienį  12.00-16.00  Skype, Messenger (paieškoje vesti "Socialinis Socialinis")

UK klausimais galima konsultuotis ketvirtadieniais 7 pam.metu.(15-15.45 val.)

Konsultacijos vykdomos Jums patogiu būdu:

Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. Nr. V-36 įsakymu  „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“,   darbą vykdo nuotoliniu būdu.

Tarnybos specialistai nuotoliniu būdu teikia metodinę pagalbą  mokyklų administracijai, Vaiko gerovės komisijoms, švietimo pagalbos specialistams.

Tarnybos specialistai nuotoliniu būdu teikia individualias konsultacijas mokinių tėvams (globėjams) ir mokiniams.

Dėl konsultacijų  prašome kreiptis el. paštu nuotolinis.ugdymas@vilniausppt.lt arba tel. (85) 2 65 09 08.

Nuotolinis mokymasis šiandien tampa viena iš pagrindinių tėvų problemų. 
Kaip padėti vaikui susikurti kasdienę darbinę rutiną? 
Kaip kontroliuoti savarankišką vaiko mokymosi procesą? 
Kokias mokomąsias veiklas atlikti kartu su vaiku? 
Kaip bendradarbiauti su vaiko mokytoju? 
Ką tėvai turėtų daryti ir ko nedaryti?