Renginiai

Šią  savaitę 2a klasės mokiniai per tikybos ir dailės pamokas domėjosi  verbų gamyba  ir jų prasme  Gavėnios laikotarpiu.

Vilniaus Naujininkų mokyklos švietimo pagalbos specialistų darbo nuotoliniu būdu grafikas

Įvairiais rūpimais klausimais SOCIALINIS PEDAGOGAS KONSULTUOJA:
Pirmadienį - ketvirtadienį  12.00-16.00  Skype, Messenger (paieškoje vesti "Socialinis Socialinis")

UK klausimais galima konsultuotis ketvirtadieniais 7 pam.metu.(15-15.45 val.)

Konsultacijos vykdomos Jums patogiu būdu:

Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. Nr. V-36 įsakymu  „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“,   darbą vykdo nuotoliniu būdu.

Tarnybos specialistai nuotoliniu būdu teikia metodinę pagalbą  mokyklų administracijai, Vaiko gerovės komisijoms, švietimo pagalbos specialistams.

Tarnybos specialistai nuotoliniu būdu teikia individualias konsultacijas mokinių tėvams (globėjams) ir mokiniams.

Dėl konsultacijų  prašome kreiptis el. paštu nuotolinis.ugdymas@vilniausppt.lt arba tel. (85) 2 65 09 08.